Zespól Zarządzania Kryzysowego

aktualizacja: 2020-03-09 14:25:53     nr wiadomości: 41744     przeczytano: 4430     Ilość komentarzy komentarze: 0

          W dniu 6 marca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie pod przewodnictwem Starosty Grajewskiego - Waldemara Remfelda odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, tematem którego była ocena stanu przygotowań  do reagowania w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19.
W posiedzeniu oprócz członków zespołu uczestniczyli również burmistrzowie i wójtowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował o stanie sanitarno - epidemiologicznym.  Sytuacja w zakresie zachorowań na grypę i choroby grypopodobne jest porównywalna do lat ubiegłych. Najbardziej niepokojąca jest sytuacja w zakresie zagrożenia koronawirusem COVID-19. W Polsce na dzień  6 marca 2020r. potwierdzono 1 przypadek zakażenia koronawirusem, a na dzień 9.03.2020 r.  już 12 takich przypadków. W związku z tym, iż 2 osoby (małżeństwo) mieszkające w Szczuczynie podróżowały tym samym autobusem, co mieszkaniec woj. lubuskiego, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie podjął decyzję o „profilaktycznym”  umieszczeniu tych dwóch osób na Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym Szpitala Ogólnego w Grajewie.

Po przeprowadzeniu badań, okazało się, iż te osoby nie zostały zarażone i z zaleceniem kontynuowania kwarantanny w warunkach domowych opuściły szpital. Podkreślił, iż było to działanie czysto profilaktyczne i miało również na celu sprawdzenie zastosowania opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego procedur postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych.

Podjęte działania (zgodne z procedurami)  były niejako sprawdzianem zarówno dla pacjentów, ale przede wszystkim dla personelu. „Sprawdzian” wypadł pozytywnie, o czym zapewnił również obecny na posiedzeniu Ordynator Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego. Inspektor Sanitarny podkreślił, iż przypadek ten nie oddala od nas tego zagrożenia i w dalszym ciągu obowiązują zalecenia sanitarne, a więc dbanie o higienę osobistą, w tym częste, dokładne mycie rąk, unikanie zatłoczonych miejsc, a także szczepienia ochronne, które zmniejszają ryzyko zakażenia. Najbardziej zagrożone są osoby  starsze, których układ odpornościowy może nie poradzić sobie z infekcją, zwłaszcza jeśli organizm jest obciążony chorobą przewlekłą. Następnie Inspektor Sanitarny odpowiadał na pytania m.in. dotyczące zaleceń sanitarnych dla szkół i instytucji.

Poinformował, iż „maseczki medyczne” (których obecnie brak jest w sklepach i hurtowaniach) nie chronią w pełni przez zakażeniem, lecz powinni ich używać ludzie, u których wystąpiła infekcja. Osoby, u których występują oznaki zakażenia koronawirusem takie jak: wysoka temperatura, kaszel, duszności  i przy tym miały kontakt z osobami zakażonymi lub przebywały niedawno (w okresie do miesiąca) w rejonach zagrożonych, nie powinni opuszczać miejsca zamieszkania, nie powinni zgłaszać się osobiście do lekarza, tylko zadzwonić, na nr 112 (centrum powiadamiania ratunkowego)  i poinformować o swoim stanie. Dyżurny, po przyjęciu zgłoszenia zadysponuje do takiej osoby karetkę przystosowaną do przewozu osób do miejsca kwarantanny. Taka karetka jest w Grajewie.

Na zakończenie posiedzenia Starosta Grajewski zaapelował o przestrzeganie  podstawowych zasad ochrony przed zakażeniem (szczegółowe zasady na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń w urzędach), powiedział, aby bardzo poważnie (ale bez paniki) traktować to zagrożenie i podziękował służbom sanitarnym, lekarzom i pracownikom szpitala oraz burmistrzom i wójtom  za wytężoną pracę i działania profilaktyczne mające na celu ochronę mieszkańców przed zakażeniem. 

 

Wydział WZ Starostwa

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.