XXIII sesja Rady Powiatu

aktualizacja: 2020-03-02 13:57:16     nr wiadomości: 41658     przeczytano: 4491     Ilość komentarzy komentarze: 0

 XXIII sesję Rady Powiatu Grajewskiego odbędzie się w dniu 6. marca  2020 r. (piątek) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

 5. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na organizacji kształcenia uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, 

  2. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,

  3. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023,

  4. w sprawie określenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

  5. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

Zamknięcie sesji.   

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.