XXIII sesja Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2020-09-24 12:41:18     nr wiadomości: 43501     przeczytano: 1889     Ilość komentarzy komentarze: 3

30 września 2020 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Grajewo.


Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Informacja o sytuacji finansowej miasta z uwzględnieniem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłat.
 5. Informacja na temat form działalności miasta w zakresie wspierania uczniów zdolnych, w tym stypendia sportowe, mecenat artystyczny.
 6. Informacja na temat funkcjonowania Spółek Miejskich PUK, PEC, TBS w roku 2019.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej dotyczącej realizacji zadania – utrzymanie zieleni na terenie miasta Grajewo w 2019 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej dotyczącej realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;
  2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Grajewo na rok szkolny 2020/2021 rodzicom, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych;
  3. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność miasta Grajewo na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Grajewskiego;
  4. pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Grajewo;
  5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.
 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 12. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miasta Grajewo.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Miasta.

 

Odnośnie punktu 8 może zrobić cos z szerzącym .się alkoholizmem wśród młodzieży. Sklep do. pozna otwarty. jest przyczyna bałaganu, picia, hałasu do późna. Dramatycznie zwiększyła się ilość mlodych ludzi pijacych..Mam nadzieję że w końcu ktos zrobi z tym. porządek.
Napisał: Ja dodano: 2020-09-25 23:20:42

Mieszkam na osiedlu Południe. W piątki i soboty zawsze widzę kupujących i pijących w pobliżu sklepu małolatów. Strach przy takich pijaków przechodzić. /
Napisał: marta dodano: 2020-09-29 00:57:22

Marta, widzę to na codzień, zwłaszcza w wakacje jak małolaci i osoby nietrzeźwe kupują przewaznie piwo i się raczą tymi trunkami przy okolicznych blokach. Policjanta szukać ze swieczką. Dlaczego sprzedajacy nie traca koncesji, inni będa sie bali.
Napisał: marek dodano: 2020-09-29 22:09:14

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.