Wybory w Warmii przełożone

aktualizacja: 2012-10-13 14:30:01     nr wiadomości: 18289     przeczytano: 9372     Ilość komentarzy komentarze: 0

      Jeszcze przez niemal miesiąc Zarząd Klubu Sportowego WARMIA Grajewo będzie funkcjonował w dotychczasowym składzie. Zgodnie ze statutem Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania wyborczego w terminie nie później niż miesiąc po upływie kadencji. Czteroletnia kadencja obecnego Zarządu naszego Klubu rozpoczęła się 10 października 2008 roku, gdy ówczesny kurator Klubu w osobie Jana Antoniego Kowalskiego doprowadził do wyboru władz WARMII.

Zaplanowane na piątek (12.10.2012)  Walne Zebranie Wyborcze Członków Klubu jeszcze przed jego formalnym rozpoczęciem zostało decyzją Zarządu przełożone na inny termin. Decyzję tą oznajmił przybyłym na spotkanie Członkom Klubu oraz gościom Prezes Zarządu Radosław Zolnik. Walne zebranie wyborcze odbędzie się nie później niż 10 listopada a jego dokładny termin zostanie ustalony w przyszłym tygodniu. Powodem przełożenia zebrania była troska Zarządu o uniknięcie sytuacji w której nie zostałby wybrany nowy Zarząd Klubu i tym samym Starosta (organ nadzorujący stowarzyszenie, którym jest WARMIA) zmuszony byłby do powołania kuratora, który sprawowałby tymczasową władzę w Klubie. Taka sytuacja powstała cztery lata temu i ze względu na przedłużające się procedury prawne mocno komplikowała funkcjonowanie WARMII.
Dlaczego miałoby tak się stać? Nie jest żadną tajemnicą, że niewielka jest liczba osób chętnych do społecznej pracy i zmagania się z trudnościami, których w funkcjonowaniu klubu sportowego nie brakuje. Zarząd uznał, że w zaistniałej sytuacji, przy niewielkiej frekwencji członków uprawnionych do głosowania możliwe byłoby powtórzenie sytuacji, która cztery lata temu doprowadziła do powołania kuratora. Zgodnie ze statutem Klubu zarząd wyłoniony z wyborów muszą tworzyć co najmniej trzy osoby a maksymalnie siedem. Wobec sygnałów o braku chętnych do kandydowania najprawdopodobniej nie udałoby się wyłonić odpowiedniej liczby osób.
Autor: Janusz Szumowski
http://kswarmiagrajewo.org
http://www.facebook.com/warmiaDodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.