Starosta Grajewski informuje

aktualizacja: 2020-01-15 11:48:40     nr wiadomości: 41248     przeczytano: 6153     Ilość komentarzy komentarze: 0

Grajewo, 15.01.2020 r.


STAROSTA GRAJEWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w związku z wnioskiem Burmistrza Rajgrodu


INFORMUJE

o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, które niezbędne jest do realizacji celu publicznego – "Przebudowa drogi gminnej Nr 102890B w miejscowości Wólka Piotrowska" zgodnie z prawomocną decyzją Burmistrza Rajgrodu znak PP.6733.5.2018 z dnia 16.08.2018r.

Nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego 0030 Wólka Piotrowska gmina Rajgród powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczona jako działka Nr 62/1 o powierzchni 0,0065 ha. W operacie ewidencji gruntów jako właściciel wpisany jest Jan Koniecko syn Józefa i Władysławy (nie żyje).

Osoby, którym przysługują określone przepisami prawa rzeczowe w stosunku do ww. nieruchomości proszone są o zgłaszanie tych praw w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo pokój Nr 8-9 w godzinach 7.30-15.30.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.