Rozbudowa dróg powiatowych

aktualizacja: 2020-06-05 21:17:46     nr wiadomości: 42553     przeczytano: 3278     Ilość komentarzy komentarze: 0

W dniu 5 czerwca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Grajewskim reprezentowanym przez Jana J. Połonowicza – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, a Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym w Piszu Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej”.

Przy podpisywaniu umowy obecni byli również: Starosta Grajewski Waldemar Remfeld, Wicestarosta Grajewski Tomasz Cebeliński oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Małgorzata Cybula.

Koszt robót budowlanych wynosi 2 638 980,79 zł. Zostanie w 50% pokryty z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z wsparcia finansowego Gminy Szczuczyn i środków Powiatu Grajewskiego

„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej” przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi w szczególności pieszych. W ramach inwestycji zmienione zostaną istniejące parametry drogi w zakresie jej geometrii. Szerokość jednego pasa ruchu zostanie zwiększona do wielkości normatywnych, tj. 2,75m, 3m i 3,25m. Zastosowane zostaną progi zwalniające. W celu odseparowania ruchu pieszych od ruchu pojazdów, na całej długości odcinka z zabudową, będą wykonane chodniki zasadniczo jednostronny przy jezdni, z odcinkami dwustronnymi na długości odcinku dojścia do kościoła o szerokości nie mniejszej niż 2m. Dwa istniejące przystanki będą wyposażone w perony o szerokości 2m. W celu zarządzania prędkością i podniesienia bezpieczeństwa skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1869B i 1870B będzie wykonane jako małe rondo, a trzy newralgiczne przejścia dla pieszych zostaną wykonane jako wyniesione. na głównym przejściu przy kościele będzie zamontowana lampa wczesnego ostrzegania  i czujniki ruchu, zostaną także zainstalowane dwie tablice zmiennej treści (aktywne), informujące o prędkości ruchu pojazdu. Oznakowanie poziome będzie wykonane na całych odcinkach objętych projektem. Na istniejących przepustach, przewidzianych do remontu będą zamontowane balustrady ochronne w celu zapewnienia bezpieczeństwa  pieszym.

Terminy wykonania umowy: 16.11.2020 r.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.