Przebudowujemy ul. Elewatorską

aktualizacja: 2020-07-07 13:29:12     nr wiadomości: 42827     przeczytano: 2849     Ilość komentarzy komentarze: 0

W dniu 7 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Grajewskim reprezentowanym przez Jana J. Połonowicza - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, a konsorcjum firm PHU Unirol Dorota Kulikowska i PDM Unidrog Sp. z o.o. z Grajewa. Przy podpisywaniu umowy obecni byli również: Starosta Grajewski Waldemar Remfeld, Wicestarosta Grajewski Tomasz Cebeliński, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Małgorzata Cybula oraz Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski.

Zaledwie 2 miesiące temu - 5 maja 2020 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Starosta Grajewski odebrał promesę w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a już w dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Grajewskim, a konsorcjum firm PHU Unirol D. Kulikowska i PDM Unidrog Sp. z o.o. z Grajewa na wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie".

Wykonanie nastąpi w systemie "zaprojektuj i wybuduj", tzn. Wykonawca sam opracuje dokumentację projektową, uzyska niezbędne decyzje lub dokona niezbędnych zgłoszeń na realizację robót, wykona prace zasadnicze na ul. Elewatorskiej, łącznie z przebudową skrzyżowań z ul. Przemysłową i ul. Magazynową i odda drogę do użytku w stanie wolnym od wad i usterek. Nastąpi to najpóźniej do 16 czerwca 2021 r. Łączna wartość projektu, to ponad 3 400 000 zł, z czego prawie 950 000 zł zostanie pokryte z budżetu Powiatu.

To ważna droga nie tylko dla mieszkańców Grajewa, ale także pracowników, klientów, dostawców i współpracowników zlokalizowanych przy niej firm i instytucji. Dzięki staraniom Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Starostwa Powiatowego w Grajewie i Zarządu Dróg Powiatowych, a także przy współpracy z Miastem Grajewo, udało się pozyskać środki, które nie tylko pozwolą podnieść na wyższy poziom komfort jej użytkowania, ale przede wszystkim przyczynią się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa korzystających z ul. Elewatorskiej.
 
 
  - fot. SP Grajewo   - fot. SP Grajewo   - fot. SP Grajewo   - fot. SP Grajewo   - fot. SP Grajewo
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.