Przebudowa drogi powiatowej

aktualizacja: 2019-12-18 17:42:18     nr wiadomości: 41061     przeczytano: 7434     Ilość komentarzy komentarze: 0

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk wykonanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk”.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 183 007,04 zł, przy wsparciu finansowym Powiatu Grajewskiego w wysokości 796 951,02 zł, Gminy Wąsosz 769 951,00 zł oraz środków Funduszu Dróg Samorządowych 1 589 105,02 zł 

Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz – Ławsk w km 2+222÷5+313 poprzez prace obejmujące roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe oraz wykonanie oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic. 

Mamy nadzieję, że wykonane prace poprawiły bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców miejscowości Wąsosz i Ławsk, a także wszystkich innych użytkowników drogi powiatowej nr 1820B.  

Miłym akcentem na zakończenie było spotkanie opłatkowe w remizie OSP w Ławsku, na którym Sołtys Ławska – Mateusz Pliszka w imieniu lokalnej społeczności podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.