Przebudowa drogi - gm.Radziłów

aktualizacja: 2020-06-15 14:54:45     nr wiadomości: 42636     przeczytano: 2950     Ilość komentarzy komentarze: 0

W dniu 12 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Grajewskim reprezentowanym przez Jana J. Połonowicza – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, a Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „Unidrog” Sp. z o.o. na wykonanie w systemie  „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa-Słucz”.

Wartość prac zgodnie z podpisaną umową wyniesie 1 016 326,59 zł, z czego 438 800 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część wydatków pokryta zostanie ze środków Powiatu Grajewskiego i Gminy Radziłów. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz” przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. W ramach przebudowy zmienione zostaną istniejące parametry drogi w zakresie jej geometrii. Szerokość jezdni zostanie zwiększona z 3,60m do 5,50m, szerokość poboczy na całej długości będzie wynosić po 1m. Zaprojektowane będą kołowe łuki poziome o wymaganych parametrach, co poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy. Przed i za skrzyżowanie z drogą gminną do m. Zakrzewo zaprojektowane będą wyspowe progi zwalniające. Dodatkowo zarządzanie prędkością pojazdów, oprócz oznakowania pionowego, będzie zrealizowane poprzez wykonanie wyspy odginającej tor jazdy zlokalizowanej na początku terenu zbudowanego m. Słucz. Uporządkowany zostanie układ skrzyżowania z drogą gminną do Zakrzewa, poprzez wprowadzenie normatywnych wartości promieni wyokrągleń krawędzi jezdni. Oznakowanie pionowe zostanie wymienione i uzupełnione o znaki związane z nowymi rozwiązaniami i wyposażeniem drogi. Oznakowanie poziome zostanie wprowadzone w koniecznym ze względów bezpieczeństwa użytkowników drogi zakresie, w miejscach dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu, tj. progów zwalniających wyspy centralnej i skrzyżowania. Wyremontowany przepust pod koroną drogi zostanie wyposażony w balustrady zabezpieczające pieszych.

Termin wykonania umowy: 30.10.2020 r.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.