Pomoc rodzinie zastępczej

aktualizacja: 2020-09-21 20:04:08     nr wiadomości: 43467     przeczytano: 1463     Ilość komentarzy komentarze: 0

17 września br. dzieci z rodzin zastępczych otrzymały sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz środki ochrony indywidualnej. Przekazanie tych rzeczy nastąpiło w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie. W spotkaniu udział wzięli rodzice zastępczy, Starosta Grajewski Waldemar Remfeld, Wicestarosta Grajewski Tomasz Cebeliński, Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Gardocki, Kierownik Anna Maria Świderska oraz pracownicy PCPR w Grajewie.

Z rodzinami zastępczymi zostały zawarte umowy użyczenia sprzętów dla dzieci na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz rozwijania zainteresowań na okres 5 lat. 

Dzieci otrzymały: 20 zestawów komputerowych (laptop wraz z oprogramowaniem, mysz, torba na laptop, słuchawki z mikrofonem, 1 oprogramowanie dla osoby z niepełnosprawnością), ponadto sprzęt audiowizualny: 12 sztuk telewizorów oraz 12 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych (skaner, kopiarka, drukarka).

Oprócz sprzętu komputerowego i audiowizualnego zostały przekazane środki ochrony indywidualnej (600 sztuk maseczek, 3000 sztuk rękawiczek oraz 36 litrów płynu dezynfekującego do rąk) łącznie dla 60 osób (rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych). 

Podczas spotkania rodziny zastępcze dziękowały w imieniu swoim i dzieci za uzyskaną pomoc i wsparcie pracownikom instytucji zaangażowanych w realizację Projektu - PCPR w Grajewie i Starostwa Powiatowego w Grajewie. 

 

Wsparcie dzieci z rodzin zastępczych było możliwe, gdyż Powiat Grajewski przystąpił do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu w skali kraju to prawie 130 mln zł, w województwie podlaskim ponad 3,5 mln zł, zaś Powiat Grajewski otrzymał 65 240 zł.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.