Odbiór drogi powiatowej

aktualizacja: 2019-12-11 16:24:59     nr wiadomości: 40998     przeczytano: 6435     Ilość komentarzy komentarze: 0

W dniu 10 grudnia 2019 r., odbył się odbiór końcowy robót wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "Unidrog" w Grajewie. Odbioru oraz podpisania protokołu końcowego dokonał Starosta Grajewski Waldemar Remfeld wraz z dyrektorem i pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.

Odbiór inwestycji oraz akt symbolicznego przecięcia wstęgi swoją obecnością uświetnili także: poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego Wanda Mieczkowska i Jacek Piorunek, Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki, Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Grzegorz Gardocki razem z radnymi, przedstawiciele Rady Miejskiej w Rajgrodzie, pracownicy komórek merytorycznych UM Rajgród i Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz mieszkańcy miejscowości Łazarze, na czele z p. Sołtys Reginą Wiśniewską.

Poświęcenia przebudowanego odcinka drogi dokonał ks. dziekan Hieronim Mojżuk - proboszcz parafii p.w. Narodzenia NMP w Rajgrodzie. Przemiłym gestem były podziękowania od mieszkańców Łazarzy osóbom odpowiedzialnym za wykonanie tej inwestycji.

Koszt zadania zrealizowanego przez Powiat Grajewski wyniósł 628 920, 23 zł, przy wsparciu finansowym Gminy Rajgród w wysokości 200 033 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 275 889, 00 zł.

Dzięki omawianej inwestycji przebudowano drogę powiatową w m. Łazarze na odcinku o długości 484 m. Wykonano jezdnię asfaltową o szerokości 5,50 m, chodnik po prawej stronie, studzienki ściekowe; ułożono zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej; ustawiono wyspowy próg zwalniający na początku odcinka od m. Bełd; wybudowano peron przy istniejącym przystanku autobusowym; przebudowano skrzyżowanie z drogą gminną nr 102887B Łazarze – Kosiły w obszarze pasa drogowego drogi powiatowej; wykonano także konieczne oznakowanie pionowe i poziome odcinka drogi.

Inwestorzy oraz wykonawcy są przekonani, że poprawił się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a także wszystkich innych użytkowników drogi powiatowej nr 1789B.

 
  - fot. SP Grajewo   - fot. SP Grajewo   - fot. SP Grajewo   - fot. SP Grajewo   - fot. SP Grajewo   - fot. SP Grajewo   - fot. SP Grajewo   - fot. SP Grajewo
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.