OGŁOSZENIE

aktualizacja: 2020-03-19 14:12:54     nr wiadomości: 41875     przeczytano: 4998     Ilość komentarzy komentarze: 0

Na podstawie § 8 ust. 2  w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie z dnia 17 marca 2020 r. 

   zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie w zakresie:

- postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
- wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
- wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
- przyjmowania skarg i wniosków;
- wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności

    REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW


Wnioski, odwołania oraz inną dokumentację proszę przesyłać korespondencyjnie na adres: 
Starostwo Powiatowe
ul. Strażacka 6B
 19-200 Grajewo

lub składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym ul. Strażacka 6B  19-200 Grajewo
Interesanci proszeni są o  kontaktowanie się z organem: korespondencyjnie na  adres: Starostwo Powiatowe, ul. Strażacka 6B,  19-200 Grajewo
e-mailowo na adres: on@starostwograjewo.pl, telefonicznie 862738463, fax 862738462

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.