OBWIESZCZENIE

aktualizacja: 2020-02-19 09:54:15     nr wiadomości: 41531     przeczytano: 4796     Ilość komentarzy komentarze: 0

     OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 19.02.2020 r.

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B km w m. Niedźwiadna”, gm. Szczuczyn.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy   z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 04.02.2020 r. na wniosek Pana Jana Juliana Połonowicza dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych  w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B w m. Niedźwiadna” gm. Szczuczyn.

 

    Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

 

   Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:      

Działki o nr ewidencyjnych : 235 – obręb Mazewo, 92/3; 96/1; 97/1; 148; 149; 150/1; 171 – obręb Niedźwiadna, oraz część działek  40; 41; 42/1; 42/2; 43; 44; 45; 46; 48/2; 50; 51/3; 52/1; 53/1; 54/1; 55/1; 56/1; 57/1; 58/1; 61/1; 62/1; 63/3; 63/5; 64/1; 65; 66/1; 66/2; 67; 70; 71; 74; 75; 76; 77; 78/1; 79/2; 83/1; 84/2; 84/3; 86/1; 87/1; 87/2; 88; 89; 90; 91/1; 91/2; 92/4; 93; 94; 100; 101/2; 108/7; 108/8; 109/1; części działek na podstawie umowy użyczenia przez gminę Szczuczyn 110/1; 144; 145; 156; 159; 163 , oraz części działek  nr 144, 145 na którą inwestor posiada umowę użytkowania – obręb Niedźwiadna.

                               

Działki ulegające podziałowi:

Obręb ewidencyjny Niedźwiadna, jednostka ewidencyjna Szczuczyn  :

Działka o nr 40 o pow.  0,2700 ha na działki :

a/ 40/1 o powierzchni  0,0008 ha          b/ 40/2 o powierzchni 0,27 ha;

Działka o nr 41 o pow. 0,2500 ha na działki :

a/  41/1 o powierzchni 0,0035 ha          b/ 41/2 o powierzchni 0,25 ha;

Działka o nr 42/1 o pow.  0,2400 ha na działki :

a/ 42/3 o powierzchni 0,0070 ha           b/ 42/4 o powierzchni 0,23 ha;

 

Działka o nr 42/2 o pow.  0,2400 ha na działki :

a/  42/5 o powierzchni  0,0076 ha          b/ 42/6 o powierzchni 0,23 ha;

Działka o nr 43 o pow. 0,3000 ha na działki :

a/ 43/1 o powierzchni 0,0056 ha            b/ 43/2 o powierzchni 0,29 ha;

Działka o nr 44 o pow.  0,4800 ha na działki :

 a/ 44/1 o powierzchni 0,0070 ha           b/ 44/2 o powierzchni 0,47 ha;

Działka o nr 45 o pow.  0,4900 ha na działki :

 a/ 45/1 o powierzchni 0,0029 ha           b/ 45/2 o powierzchni  0,49 ha;

Działka o nr 46 o pow. 0,6200 ha na działki :

a/  46/1 o powierzchni 0,0016 ha           b/ 46/2 o powierzchni  0,62 ha;

Działka o nr 48/2 o pow. 0,6500 ha na działki :

 a/  48/3 o powierzchni 0,0027 ha          b/ 48/4 o powierzchni  0,65 ha;

Działka o nr 50 o pow.  0,1000 ha na działki :

a/ 50/2 o powierzchni 0,10 ha                b/ 50/1 o powierzchni 0,0035 ha;    

Działka o nr 51/3 o pow.  2,8600 ha na działki:

a/ 51/4 o powierzchni 0,0230 ha            b/ 51/5 o powierzchni 2,84 ha;

Działka o nr 52/1 o pow. 0,6100 ha  na działki :

 a/ 52/3 o powierzchni  0,0236 ha          b/ 52/4 o powierzchni 0,59 ha;

Działka o nr 53/1 o pow. 0,4600 ha na działki :

a/  53/3 o powierzchni  0,0169 ha          b/ 53/4 o powierzchni 0,44 ha;

Działka o nr 54/1 o pow.  0,2400 ha na działki :

a/  54/3 o powierzchni  0,0083 ha          b/ 54/4 o powierzchni 0,23 ha;

Działka o nr 55/1 o pow. 0,3300 ha na działki :

a/  55/3 o powierzchni 0,0079 ha           b/ 55/4 o powierzchni 0,32 ha;

Działka o nr 56/1 o pow.  0,2700 ha na działki :

 a/  56/3 o powierzchni 0,0038 ha          b/ 56/4 o powierzchni 0,27 ha;

Działka o nr 57/1 o pow. 0,3200 ha na działki :

a/ 57/3 o powierzchni  0,0030 ha           b/ 57/4 o powierzchni 0,32 ha;

Działka o nr 58/1 o pow.  0,1500 ha na działki :

a/  58/3 o powierzchni 0,0003 ha           b/ 58/4 o powierzchni 0,15 ha;

Działka o nr 61/1 o pow.  0,2700 ha na działki :

 a/ 61/3 o powierzchni 0,0014 ha           b/ 61/4 o powierzchni 0,27 ha;

Działka o nr 62/1 o pow. 0,1400 ha na działki :

 a/ 62/4 o powierzchni 0,14 ha               b/ 62/3 o powierzchni 0,0040 ha;

Działka o nr 63/3 o pow. 0,1200 ha na działki :

a/ 63/7 o powierzchni 0,0061 ha            b/ 63/8 o powierzchni 0,11 ha;

Działka o nr 63/5 o pow. 0,1100 ha na działki :

a/ 63/9 o powierzchni  0.0096 ha           b/ 63/10 o powierzchni 0,10 ha;

Działka o nr 64/1  o pow. 0,2400 ha na działki :

a/ 64/4 o powierzchni 0.0299 ha            b/ 64/3 o powierzchni 0,0091 ha     

c/  64/5 o powierzchni 0,20 ha;

Działka o nr 65 o pow.  0,4200 ha na działki :  

a/ 65/3 o powierzchni  0,0541 ha           b/ 65/2 o powierzchni  0,0300 ha  

 c/  65/1 o powierzchni 0,0085 ha           d /65/4 o powierzchni 0,33 ha

Działka o nr 66/1 o pow.  0,1100 ha na działki :

a/  66/8 o powierzchni 0,0073 ha           b/ 66/9 o powierzchni 0,10 ha;

Działka o nr 66/2 o pow. 0,1000 ha na działki :

a/ 66/5 o powierzchni 0,0005 ha            b/ 66/6 o powierzchni 0,0177 ha  

c/ 66/7 o powierzchni  0,08 ha;

Działka o nr 67 o pow.  0,0500 ha na działki :

a/ 67/1 o powierzchni  0,0021 ha            b/ 67/2 o powierzchni 0,05 ha;

Działka o nr 70 o pow. 0,0800 ha na działki :

a/ 70/1 o powierzchni  0,0009 ha            b/ 70/2 o powierzchni  0,08 ha;

Działka o nr 71 o pow. 0,0900 ha na działki :

a/ 71/1 o powierzchni  0,0362 ha            b/ 71/2 o powierzchni 0,0538 ha;

Działka o nr 74 o pow. 0,6100 ha na działki :

a/ 74/1 o powierzchni 0,0026 ha             b/ 74/2 o powierzchni 0,61 ha;

Działka o nr 75 o powierzchni 0,5600 ha  na działki ;

a/ 75/1 o powierzchni  0,0155 ha            b/ 75/2 o powierzchni 0,54 ha;

Działka o nr 76 o pow.  0,6100 ha na działki : 

a/ 76/1 o powierzchni 0,0119 ha             b/ 76/2 o powierzchni  0,60 ha;

Działka o nr 77 o pow. 0,3000ha na działki :

a/ 77/1 o powierzchni 0,0060 ha             b/ 77/2 o powierzchni  0,29 ha;

Działka o nr 78/1 o pow.  0,0800 ha na działki ;

a/  78/3 o powierzchni  0,0037 ha           b/ 78/4 o powierzchni  0,08 ha;

Działka o nr 79/2 o pow.  0,0900 ha na działki ;

a/ 79/3 o powierzchni  0,0025 ha             b/ 79/4 o powierzchni  0,09 ha;

Działka o nr 83/1 o pow.  3, 1100 ha na działki :

 a/  83/3 o powierzchni  0,0141 ha           b/ 83/4 o powierzchni  3,10 ha;

Działka o nr 84/2 o pow.  3,8000 ha na działki :

a/  84/8 o powierzchni  0,0018 ha            b/ 84/9 o powierzchni 3,80 ha;

Działka o nr 84/3 o pow. 0,3100 ha na działki :

a/  84/6 o powierzchni 0.0040 ha             b/ 84/7 o powierzchni 0,31 ha;

Działka o nr 86/1 o pow.  7,6100 ha na działki :

a/  86/3 o powierzchni 0,0035 ha             b/ 86/4 po powierzchni 7,61 ha;

Działka o nr 87/1 o pow.  5,4200 ha na działki :

a/  87/3 o powierzchni  0,0033 ha            b/ 87/4 o powierzchni  5,36 ha  

c/  87/5 o powierzchni 0,0526 ha;

Działka o nr 87/2 o pow.  0,0100 ha na działki :

a/  87/7 o powierzchni  0,0031 ha            b/ 87/6 o powierzchni  0,0016 ha;

Działka o nr 88  o pow. 0,8100 ha na działki ;

 a/  88/1 o powierzchni  0,0036 ha           b/ 88/2 o powierzchni 0,81 ha;

Działka o nr 89  o pow. 1,2100 ha na działki :

a/  89/1 o powierzchni  0,0045 ha            b/ 89/2 o powierzchni  1,21 ha;

Działka o nr 90 o pow. 0,5900 ha  na działki :

a/ 90/1 o powierzchni 0,0029 ha              b/ 90/2 o powierzchni  0,59 ha;

Działka o nr 91/1 o pow.  0,1300 ha na działki :

a/  91/3 o powierzchni  0,0078 ha           b/ 91/4 o powierzchni 0,0040 ha  

c/ 91/5 o powierzchni 0,12 ha   

Działka o nr 91/2 o pow. 0,4300 ha na działki :

a/  91/6 o powierzchni  0,0275 ha           b/ 91/7 o powierzchni 0,0089 ha  

c/ 91/8 o powierzchni 0,39 ha;  

Działka o nr 92/4 o pow. 5,2367 ha na działki :

a/  92/5 o powierzchni  0,010 ha             b/ 92/6 o powierzchni  0,0081  ha    

c/ 92/7 o powierzchni 5,2276  ha;

Działka o nr 93 o pow.  0,2400 ha na działki :

a/  93/1 o powierzchni 0,0054 ha            b/ 93/2 o powierzchni  0,23 ha;

 

Działka o nr 94 o pow. 0,2200 ha na działki :

a/  94/1 o powierzchni  0,0005 ha           b/  94/2 o powierzchni  0,22 ha;

Działka o nr 100 o pow.  0,1900 ha na działki ;

a/  100/1 o powierzchni  0,0138 ha         b/ 100/2 o powierzchni  0,18 ha;

Działka o nr 101/2 o pow.  1,1408 ha na działki ;

a/  101/3 o powierzchni  0,0250 ha         b/ 101/4 o powierzchni  1,1158;

Działka o nr 108/7 o pow.  0,0971 ha na działki :

a/  108/10 o powierzchni  0,0017 ha       b/ 108/11 o powierzchni  0,0954 ha; 

Działka o nr 108/8 o pow.  1,6060 ha na działki ;

 a/  108/12 o powierzchni  0,0254 ha      b/ 108/13 o powierzchni  1,5806 ha;

Działka o nr 109/1 o pow.  5,1600 ha na działki :

a/  109/3 o powierzchni  0,0806 ha         b/ 109/4 o powierzchni  5,08 ha;

Działka o nr 171 o pow.  0,4100 ha na działki :

a/ 171/1 o powierzchni 0,2102 ha          b/ 171/2 o powierzchni  0,0004 ha  

c/  171/3 o powierzchni 0,0026 ha          d/ 171/4 o powierzchni  0,0054 ha  

e/ 171/5 o powierzchni  0,0180 ha f/ 171/6  o powierzchni 0,0063 ha 

g/  171/7 o powierzchni  0,0295 ha h/ 171/8 o powierzchni  0,0144 ha  

i/ 171/9  o powierzchni  0,1332 ha.

 

Powyższe oznaczenia należy interpretować:

                 
- czcionka pogrubione, kursywa /pochyłe/ - numery działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,

            
- czcionka prosta pozostałe działki - numery działek ewidencyjnych po podziale, która znajdują się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostają własnością dotychczasowych właścicieli.

 

     Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,  tel. 086 2738469, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

     Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

     Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

     Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.