Nauczycielu – doskonal się!

aktualizacja: 2009-09-16 16:03:54     nr wiadomości: 10123     przeczytano: 10401     Ilość komentarzy komentarze: 0

Konferencje metodyczne nauczycieli wychowania fizycznego

w Wojewodzinie.

Nauczycielu wychowania fizycznego – doskonal się!

Zespół Szkół w Wojewodzinie jest od trzech lat gospodarzem i organizatorem konferencji metodycznych nauczycieli wychowania fizycznego z województwa podlaskiego i województw ościennych. W spotkaniach tych uczestniczą nauczyciele wszystkich stopni awansu zawodowego.

…od trzech tygodni trwały przygotowania do tego wydarzenia. Boiska, sala gimnastyczna, skocznia, trybuny, rzutnia lśniły od czystości, a trawa była prawie uczesana. Dokumentacja, materiały szkoleniowe przygotowane w teczkach dla każdego uczestnika. W dniu konferencji od samego rana przenoszone były komputery na stanowiska dowodzenia w internacie , gdzie rozpoczynała się konferencja. Podenerwowanie w kuchni, na stołówce i w samej szkole było widoczne gołym okiem. Jeden z uczniów stwierdził nawet, że ta sytuacja wygląda jak przed przyjazdem jakiegoś Ministra. Pierwsi uczestnicy pojawili się już przed trzynastą by wcześniej się zakwaterować i zwiedzić szkołę oraz obiekty sportowe. Po przybyciu osiemdziesiątego piątego nauczyciela wf, ciśnienie organizatorów (z obawy o nikłą frekwencję) wróciło do normy. Mimo wcześniejszych deklaracji nauczycieli o uczestnictwie, nie można było być pewnym czy wszyscy przybędą w tak zwany głęboki plener jakim jest Wojewodzin…

POCZĄTKI

Środowisko nauczycieli wychowania fizycznego już od dawna oczekiwało na taki rodzaj doskonalenia własnego warsztatu pracy. Inicjatywa ta znalazła poparcie w Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz u Starosty Grajewskiego pana Jarosława Augustowskiego, który jest także z wykształcenia nauczycielem wychowania fizycznego. Od samego początku istniała obawa czy takie spotkania są potrzebne i czemu mają służyć. Frekwencja uczestników i ich czynny udział w I konferencji w 2006 roku rozwiały wszystkie wątpliwości.

Akceptacja tego pomysłu przez Dyrektorów szkół, Burmistrzów i Wójtów w sposób zdecydowany przyczyniła się do powodzenia tej inicjatywy.

CELE

Nauczyciele biorąc udział w konferencji mogą :

  • poznać nowatorskie sposoby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego,
  • dokonać analizy i samooceny poprawności metodycznej lekcji wychowania fizycznego,
  • doskonalić swój warsztat pracy nauczycieli wychowania fizycznego w świetle awansu zawodowego,

- wymienić doświadczenia zawodowe,

- zintegrować się w środowisku w ramach działalności SZS i LZS.

PARTNERZY
Od pierwszej konferencji partnerem metodycznym współorganizującym tą formę doskonalenia jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Współpraca z dyrektorami tej placówki : Panem Zbigniewem Romanem De- Mezer, Panią Agnieszką Sieniawską oraz Panią Renatą Tucholską zaowocowała świetnymi wynikami dotyczącymi ilości uczestników , poziomu organizacyjnego, a przede wszystkim poziomu doskonalenia nauczycieli biorących udział w konferencjach.

CEN w Suwałkach po każdej konferencji wydaje dla uczestniczących nauczycieli zaświadczenia o ukończonej formie doskonalenia.

Starostwo Powiatowe w Grajewie jako organ prowadzący Zespół Szkół w Wojewodzinie wspomaga finansowo i organizacyjnie całe przedsięwzięcie.

PRELEGENCI

Dobrze przygotowane prelekcje tematyczne dla nauczycieli wspaniale uzupełniały praktyczne zajęcia na boisku, czy też na sali gimnastycznej. Prowadzący przekazywali najnowszą wiedzę z zakresu wychowania fizycznego i sportu. Doświadczenie wykładowców z AWF Biała Podlaska przyczyniło się w dużym stopniu do atrakcyjności i fachowości poszczególnych konferencji.

Tematy prelekcji :

2006 r.

- Pani dr Agnieszka Jadach – “Rozwój zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego a wewnątrzszkolny system zapewniania jakości pracy”.

- Pan mgr Jan Zalewski – “ Bieg jako najprostsza forma ruchu”.

- Pan mgr Jarosław Augustowski – “Współpraca samorządu z organizacjami sportowymi”.

- Pan mgr Karol Choynowski – “Rola wychowawcza sportu”.

2007 r.

- Pani dr Anna Bodasińska – “Nauczanie współpracy zespołowej z wykorzystaniem sytuacji wychowawczych na lekcjach wychowania fizycznego w zespołowych grach sportowych (na przykładzie piłki ręcznej).

- Pani mgr Halina Muryjas – Rząsa – “Sport przeciwko agresji”.

- Pani mgr Hanna Zienkiewicz – “Przeciwdziałanie agresji”.

- Pan mgr Tadeusz Susoł – “Metodyka nauczania konkurencji rzutowych w lekkiejatletyce”.

2008 r.

- Pan dr Krzysztof Piech – “ Różnorodność cechą sportu dla wszystkich”.

- Pan mgr Andrzej Staszczyk – “ Awans zawodowy nauczyciela wf”.

- Pan mgr Krzysztof Wencek _ “Organizacja zawodów sportowych na przykładzie Memoriału im. Wojciecha Rogowskiego w ZS w Wojewodzinie”.

LEKCJE OTWARTE

Na każdej konferencji uczestniczący nauczyciele obserwują i hospitują przeprowadzane lekcje. Autorami lekcji są nauczyciele wychowania fizycznego o różnym stopniu awansu zawodowego. Lekcja, jej metody , formy podlegają dyskusji i konfrontacji. Na zajęcia przygotowywane są konspekty lekcji dla każdego uczestnika.

Prowadzący lekcje otwarte i ich tematy :

2006 r.

- Pan mgr Krzysztof Wencek – “Ćwiczenia gimnastyczne z przyborem”.

- Pan mgr Jan Kotowski – “Metody treningowe w nauczaniu skoku w dal”

- Pani mgr Ewa Łuba – “Ćwiczenia rytmiczne na lekcji wf – aerobic”.

- Pan mgr Marek Duchnowski- “Nauka kozłowania w piłce koszykowej”.

2007 r.

- Pan mgr Andrzej Lutrzykowski – “Wykorzystywanie ćwiczeń typowych dla sportów walki (zapasy) w prowadzeniu lekcji wf”.

- Pan mgr Andrzej Korytkowski- “Trening sprawnościowy i siłowy biegaczy w okresie przygotowawczym”.

- Pani mgr Iwona Gutowska – “Doskonalenie odbić sposobem górnym i dolnym w piłce siatkowej”.

- Pan mgr Przemysław Zabawski – “Nauczanie pchnięcia kulą i dyskiem”.

2008 r.

- Pan mgr Wacław Sarnacki – “Nauczanie odbić w tenisie stołowym”.

- Pan mgr Ryszard Borkowski i mgr Paweł Obrycki – “Doskonalenie podbicia prostego w piłce nożnej. Kształtowanie kończyn dolnych”.

- Pan mgr Przemysław Dąbkowski- “Nauczanie startu niskiego i wybiegu startowego”.

- Pan mgr Przemysław Zabawski – “Metodyka nauczania pchnięcia kulą i rzutu dyskiem. Kształtowanie cech motorycznych w specjalistycznych ćwiczeniach siłowych”.

STATYSTYKA UDZIAŁU UCZESTNIKÓW W KONFERENCJACH

 

ROK

Płeć

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany

 

RAZEM

 

2006

K

2

11

18

13

44

104

M

3

15

23

19

60

2007

K

3

12

14

16

45

109

M

4

16

20

24

64

2008

K

4

12

13

18

47

116

M

4

17

23

25

69

Razem

 

20

83

111

115

329

329

 

DODATKOWE ZAJĘCIA W CZASIE KONFERENCJI

- Nauka kibicowania w czasie meczu w piłkę siatkową Grajewo – Reszta Świata

- Poranny jogging

- Pokaz karate

- Projekcja filmu o tematyce sportowej “GOL”

- Zwiedzanie galerii zdjęć “Sport w Wojewodzinie dawniej i dziś”

- Zgaduj – zgadula o tematyce olimpijskiej

- Konkurs literacki n/t “Mój nauczyciel wychowania fizycznego”

- Spotkania z emerytowanymi nauczycielami wf

 

HASŁA KONFERENCJI :

- 2006 – Rola wychowawcza sportu i lekcji wychowania fizycznego

- 2007 – Sport przeciwko agresji

- 2008 – Jestem dobry nauczycielem wychowania fizycznego

PODSUMOWANIE :

Bardzo bogaty i wszechstronny program konferencji sprawia iście roboczy klimat. Natomiast miła i rodzinna atmosfera utwierdza co roku organizatorów i uczestników tej konferencji o potrzebie organizowania takich form doskonalenia w dalszym ciągu.

Dzięki pomocy pracowników i nauczycieli z Zespołu Szkół Wojewodzinie konferencje mają wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Sponsorzy i przyjaciele szkoły mają duży udział w godnym przyjęciu uczestników w czasie tych dwudniowych spotkań. Swoją obecnością zaszczycają nas honorowi goście konferencji, którzy także uczestniczą w wybranych zajęciach. Trzyletnie doświadczenie w organizacji pozwala stwierdzić , że jest to dobra forma doskonalenia nauczycieli wychowania fizycznego. Rośnie ilość uczestników i wzrasta poziom metodyczny prowadzonych lekcji otwartych.

Na koniec każdej konferencji uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończonej formie doskonalenia, dziękując sobie wzajemnie i organizatorom za pobyt. Bardzo budujące dla mnie jako inicjatora i głównego organizatora jest to, że wyjeżdżając uczestnicy zapisują się na następną konferencję, tym razem już czwartą. - Karol Choynowski  dyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie (nauczyciel wychowania fizycznego)

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.