Minister o szkole w Szczuczynie

aktualizacja: 2020-09-29 12:42:51     nr wiadomości: 43543     przeczytano: 3158     Ilość komentarzy komentarze: 3

Na początku czerwca br. informowaliśmy o prawdopodobnej likwidacji szczuczyńskiej filii Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Grajewie. Interpelację w sprawie utrzymania placówki w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożył Lech Kołakowski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Wątpliwości w sprawie rozwiał Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. J. S. Bacha w Grajewie jest publiczną szkołą artystyczną prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 1988 r. szkoła prowadzi filię w oddalonym o ok. 15 km Szczuczynie. Obecnie w filii kształcenie artystyczne prowadzone jest dla 15 uczniów, z których 7 kończy naukę w bieżącym roku szkolnym.

Należy zauważyć, że obowiązująca ustawa z 14.12.16 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) nie przewiduje możliwości zakładania i prowadzenia przez szkoły artystyczne szkół filialnych. W przepisach ustawy Prawo oświatowe możliwość tworzenia filii została określona dla szkół podstawowych (art. 95 ust. 3-5 ustawy) oraz publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego (art. 111a ustawy). Brak regulacji w tym zakresie w stosunku do szkół artystycznych jest uzasadniony merytorycznie. Małe ośrodki szkolne nie są w stanie prawidłowo realizować zadań szkoły artystycznej, czyli kształcenia artystycznego w odpowiednim zawodzie artystycznym oraz umożliwiać uczniom osiąganie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W takich sytuacjach ustawa przewiduje możliwość realizowania kształcenia artystycznego w formie placówki artystycznej (ogniska artystycznego), do której zakładania właściwe są władze powiatowe.

Zatem podjęte w Grajewie działania, mające na celu likwidację filii w Szczuczynie prowadzonej przez MKiDN, są dostosowaniem jej funkcjonowania do istniejącej sytuacji prawnej. Decyzja ta jest również uzasadniona utrzymującą się od lat małą liczbą uczniów filii oraz bliską odległością ze Szczuczyna do Grajewa. Należy również pamiętać, że Burmistrz Szczuczyna, chcąc kontynuować realizację zajęć artystycznych w tym mieście, ma możliwość założenia i prowadzenia ogniska muzycznego - placówki artystycznej przewidzianej w prawie oświatowym, która pozwala na realizację przez dzieci i młodzież edukacji artystycznej.

Pragnę też poinformować, że każda sprawa funkcjonujących nadal filii szkół artystycznych analizowana jest w sposób indywidualny, w szczególności pod względem wielkości ośrodka szkolnego, czy odległości od innych publicznych szkół artystycznych danego typu. Przy podejmowaniu decyzji w tych sprawach uwzględnia się zarówno efektywność rozwoju sieci szkół artystycznych, jak i właściwe zapewnienie społecznościom lokalnym dostępności do szkolnictwa artystycznego.

 
zobacz:
- Walczą o szkołę muzyczną
 

szkoła muzyczna dla 8 uczniów ?
Napisał: miras dodano: 2020-09-30 07:53:07

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej...
Napisał: lech dodano: 2020-09-30 13:15:16

Może być poseł na Sejm Rzeczypospolitej, bądź Rzeczpospolitej (2 - proces tzw. leksykalizacji, czyli zatarcia, a nawet całkowitej utraty przejrzystości słowotwórczej wyrazu - odmienny pozostaje jedynie drugi człon nazwy)
Napisał: polon dodano: 2020-10-01 11:09:49

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.