Dom Pomocy w Mścichach

aktualizacja: 2020-08-30 14:41:19     nr wiadomości: 43233     przeczytano: 1619     Ilość komentarzy komentarze: 0

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Starosta Grajewski Waldemar Remfeld uczestniczył w oficjalnym otwarciu Domu Pomocy Społecznej w Mścichach. 

Dom Pomocy Społecznej w Mścichach to budynek po dawnej szkole podstawowej, który został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych. Teraz będzie to placówka całodobowa, w której opiekę znajdzie 16 osób.

W uroczystości otwarcia DPS w Mścichach udział wzięli też: Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski, Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Kazimierz Gwiazdowski- Poseł na Sejm RP, Wanda Mieczkowska - Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego, władze gminy, lokalni samorządowcy i mieszkańcy.

Całkowita wartość inwestycji to 2 227 252,68 zł, z czego Gmina Radziłów otrzymała następujące dofinansowania na realizację zadania:

  1. W 2018 r. otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 600 000,00 zł .

  2. W 2019 r. otrzymano dotację ze środków PFRON w kwocie 205 333,00 zł.

  3. W 2020 r. otrzymano dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Osi VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w wysokości  338 325,33 zł.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.