Szpital Ogólny

aktualizacja: 2019-12-21 13:52:49     nr wiadomości: 41091     przeczytano: 9310     Ilość komentarzy komentarze: 1

Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja 5 budynków Szpitala Ogólnego w Grajewie” Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 Zadań:

Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku Oddziału Zakaźnego

Zadanie 2 – Termomodernizacja budynku prosektorium

Zadanie 3 – Termomodernizacja budynku tlenowni Zadanie

4 – Termomodernizacja budynku pralni

Zadanie 5 - Termomodernizacja budynku gospodarczego
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zadanie 1 - Termomodernizacja budynku Oddziału Zakaźnego1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termomodernizacja budynku Oddziału Zakaźnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
19-200 Grajewo
ul. Konstytucji 3 Maja 34
Tel. 86 272 36 13

Oddział zakazany oddział chirurgiczny wymaga remontu ale nie prosektorium komu tak na tym remoncie zależy zeby darmo pieniądze wydawać gdzie szpital w środku prosi o pomstę do nieba rehabilitacja ale nie budynki zewnętrzne nie róbcie parodii
Napisał: Grajewianka dodano: 2020-01-05 20:45:27

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.